Nyheter

Att anlita liftvaktspoolen

2015-12-04 14:07
Att anlita liftvaktspoolen
Liftvaktspoolen kommer att finnas tillgänglig precis som föregående år. Inför säsongen: För dig som redan innan säsongen vet med dig att du inte kommer att ha möjlighet att arbeta i liften i vinter har vi skapat en separat ”avbokningslista”, där du - mot en ersättning – kan avsäga dig ett eller flera pass fram till 16/12. Anmälan av detta görs genom att klicka på "avsäga pass" på "mer_info" fliken. Du förväntas därmed inte samtidigt boka motsvarande pass i bokningssystemet. Under säsongen: Även under säsongen finns vid behov möjlighet att överlämna pass till en liftvaktspool. Om överlämning sker minst 7 dagar innan passet görs detta genom att: Gå in på ”Kontakta oss” och meddela även där att du vill göra en ”Överlämning till liftvaktspoolen”. Gå in på ”Mina bokningar” och avboka ditt pass. Skriv ”Överlämning till liftvaktspoolen” i meddelanderutan som kommer upp. Liftvaktsansvarig kommer att återkoppla till dig med information om ersättning. Överlämning till poolen görs först efter att ersättningen har inkommit från dig. Om behov av överlämning till liftvaktspool uppkommer med kortare varsel, kan du fortfarande försöka dig på en överlämning enligt ovan. Men du är då ändå ansvarig för bemanning av passet tills dess att någon annan aktivt har gått in och bokat passet ifråga. Du bör även själv försöka få tag på någon som kan gå in och täcka ditt pass.